Vyvolání chybového registru

 
 
Při výskytu poruchy v zapalování a palivové soustavě se na palubní desce rozsvítí kontrolka. Řídící jednotka zároveň přepíná na nouzový režim a ukládá si tuto závadu. Po vypnutí motoru můžeme chabu z chbaového registru vyvolat. Odborný servis používá k vyvolání diagnostický klíč nebo čtecí zařízení Tech1. Pokud nemáme toto speciální zařízení k dispozici, můžeme spojit příslušné kontakty na diagnostickém konektoru pomocným kabelem. Odpojením baterie na 10 minut chybové kódy vymažeme.
Z diagnostické lišty ALDL vytáhneme diagnostický konektor. (ALDL= Assembly Line Diagnostik Link= diagnostická přípojka pro výrobu a servis. Konektor ALDL se nachází vzadu za levým krytem pérování vedle konektoru kódu oktanového čísla.
Na vyvolání chybového registru musíme nakrátko spojit diagnostické vedení B s ukostřením A. Viz. odr dole.
Pro spojení můžeme použít kousek drátku. Propojení musí zůstat po dobu blikavého kódu spojeno nakrátko. Pozor ! : kontaktní jazýčky jsou velice citlivé a mohou se snadno zdeformovat. Používáním nevhodného náčiní, může dojít k uvolnění kontaktů, což může později za určitých okolností vést k poškození řídící jednotky, popřípadě to může nepříznivě ovlivnit funkci chybového registru. Z tohoto důvodu musíme s kontakty manipulovat velmi opatrně.
Zapneme zapalování. Až zhasnou všechny kontrolky ( mimo kontrolky signalizující kontrolu žárovek) začne blikat kontrolka s bleskem a vysílat kód závady. Chybový kód se skládá ze dvou číslic a je vysílán vždy 3x za sebou.
Nejprve je vysílán chybový kód 12 třikrát za sebou, aby bylo upozorněno na to, že je aktivováno vysílání  chybového kódu. Chybový kód 12 je vysílán následujícím způsobem: kontrolka blikne jednou, pak následuje pauza jednu sekundu a potom zabliká kontrolka dvakrát s přestávkou 1/2 sekundy. Znamená to číslice 1 a 2, tedy kód 12. Po uplynutí dalších tří sekund dochází k druhému vysílání kódu 12, který je po uplynutí tří sekund vysílán potřetí. Po uplynutí dalších tří sekund je vysílán chybový kód.
Takže pokud není v registru žádná závada mělo by vyblikání vypadat takto: 12 (začátek testu), 31 (žádný signál o počtu otáček), 12 (konec testu)
Uložená závada se automaticky vymaže, když se neprojeví při dvaceti po sobě následujících startech motoru. Pokud chceme závadu vymazat ihned, odpojíme baterii na 10 minut.
 
Tento test nám pomůže identifikovat závadu a možná i ušetří návštěvu servisu. Pokud testem zjistíme poruchu nějakého čidla, zkusíme nejdříve zkontrolovat správné upevnění, případně čidlo rozpojíme očistíme a ošetříme přípravkem proti oxidaci. Případně můžeme čidlo proměřit včetně kabelů k němu příslušejícím. Je-li chyba příliš nízký proud svědčí to o špatném spojení ke kostře. Naopak příliš vysoké napětí by mohlo signalizovat přerušený kabel. V tom lepším případě pomůže vyčištění v tom horším návštěva servisu disponující diagnostikou. Doufám, že tento článek si přečtete jen ze zajímavosti a nebudete ho nikdy potřebovat.
 
12 začátek testu

13 lambda sonda- bez napětí
14 teplotní čidlo chladící kapaliny- příliš nízké napětí
15 teplotní čidlo chladící kapaliny- příliš vysoké napětí
16 poškozený senzor detonačního spalování- bez napětí
18 poškozený senzor detonačního spalování- žádné použitelné signály
19 induktivní impulzní čidlo- chybný signál o počtu otáček
21 potenciometr škrtící klapky- příliš vysoké napětí
22 potenciometr škrtící klapky- příliš nízké napětí
25 vstřikovací ventily 1 a 2 - příliš vysoké napětí
26 vstřikovací ventily 3 a 4 - příliš vysoké napětí
31 induktivní impulzní čidlo- žádný signál o počtu otáček
38 lambda sonda- příliš nízké regulační napětí
39 lambda sonda- příliš vysoké regulační napětí
48 napájecí napětí- příliš nízké
49 napájecí napětí- příliš vysoké
52 koncový stupeň kontrolky motoru- příliš nízké napětí
53 koncový stupeň relé palivového čerpadla- příliš nízké napětí
54 koncový stupeň relé palivového čerpadla- příliš vysoké napětí
55 poškozená řídící jednotka
56 koncový stupeň sání při volnoběhu - příliš vysoké napětí
57 koncový stupeň sání při volnoběhu - příliš nízké napětí
61 koncový stupeň odvzdušnění palivové nádrže - příliš nízké napětí
62 koncový stupeň odvzdušnění palivové nádrže - příliš vysoké napětí
81 vstřikovací ventily 1 a 2 - příliš nízké napětí
82 vstřikovací ventily 3 a 4 - příliš nízké napětí
87 vypínací relé kompresoru klimatizace - příliš nízké napětí
88 vypínací relé kompresoru klimatizace - příliš vysoké napětí
93 hallův senzor - příliš nízké napětí
94 hallův senzor - příliš vysoké napětí

 

zpět

email:Pavel.Fru@seznam.cz

nahoru

[CNW:Counter]